Aquest pròxim dilluns es posa en marxa el servei obligatori de transport col·lectiu per arribar a la platja de Macarella i, poc després, un servei similar per accedir a la zona de Favàritx.

Per part del Partit Popular i altres col·lectius s’ha atacat aquesta mesura fent veure que és pròpia d’allò que ells mateixos alegrament anomenen “turismefòbia”.

Des d’Esquerra de Menorca volem valorar aquestes decisions del Consell Insular de Menorca.

  1. La mesura ve motivada per la insuportable massificació d’aquests dos espais i l’accés a través dels mitjans privats, normalment cotxes. Vist amb sensatesa, ningú no pot defensar que la situació, tant als accessos a Macarella com a Favàritx, pugui continuar igual, i fins i tot amb el previsible increment de la pressió en els pròxims anys.
  2. Aquesta massificació provoca un clar deteriorament dels recursos naturals, de les infraestructures viàries, del paisatge, i també de la convivència entre les persones. Això encara és més greu si recordem que enguany complim els 25 anys de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera.
  3. La mesura que s’adopta en dos casos concrets a Menorca, ja coneix experiències anteriors en molts territoris semblants amb bons resultats.
  4. L’obligació d’accedir a aquests dos espais a través del transport col·lectiu també ajuda a reduir el consum de combustibles fòssils ja que aquest serà molt menys impactant que el trasllat amb cotxes privats. Si de ver crèiem que hem de reduir el consum, és una bona forma.
  5. Entenem que la implantació d’un sistema nou pot resultar complicada i que s’hauran d’adoptar decisions quan es presentin imprevists, però que des d’una posició proteccionista del territori com defensa Esquerra de Menorca, esperam el bon funcionament de la mesura i alertam davant aquells que esperen qualsevol error puntual o de funcionament per a atacar-la d’arrel.
  6. Crèiem que el Consell Insular haurà de fer un bon seguiment del funcionament de sistema, no només per assegurar-lo, sinó sobretot per revisar-lo al final de l’estiu. En aquest sentit, apuntem que un dels riscs principals que hi veiem és que, a través del sistema de transport col·lectiu, accedeixin a Macarella i Favàritx més visitants que la pròpia capacitat de càrrega admet. Ha avaluat el consell el nombre de visites en relació amb la capacitat de càrrega? I en cas de superar-se limitarà l’accés?
Share This