Després de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació, on s’explica que els mateixos constructors han admès que han mort obrers per culpa d’estalviar diners en prevenció de riscos laborals, des d’Esquerra Unida s’ha instat al Govern a treballar per acabar amb la sinistralitat laboral.

Des d’Esquerra Unida creiem que el model capitalista condueix a això, en tots els sectors hi ha empreses -especialment en construcció- on per reduir costos es redueixen partides econòmiques destinades a la prevenció d’accidents laborals.

Aquestes retallades en prevenció, són producte de la guerra de preus que hi ha entre les empreses per tal de fer-se amb projectes, i són causants directes que a l’any 2017 hi hagués 5 morts en accident laboral a les Illes Balears i 3 més en el que portem de 2018.

Juanjo Martínez ha declarat que “ens estem trobant que algunes empreses posen la importància de la vida dels treballadors per sota del marge de beneficis que poden guanyar en un projecte. Això s’ha d’acabar, i per poder acabar amb la sinistralitat laboral s’han de prendre mesures urgents; instem al Govern a incrementar les inspeccions de treball i a exigir unes condicions de treball dignes a l’hora de fer contractació pública.”

Share This