Esquerra Unida indica que el document previ presentat al Consell d’Entitats és força confús i amb un llenguatge excessivament tècnic. A més, la formació extraparlamentària assenyala que s’han d’aturar les llicències en cases unifamiliars en sòl rústic, que els darrers anys està esdevenint terreny adobat a l’explotació turística i a l’especulació. Segons el partit que coordina Artur Parrón a les Pitiüses, aquest ús industrial turístic és contraproduent amb l’esforç que realitza la mateixa institució i la Cooperativa del Camp per tal de recuperar l’espai rural formenterer i les tasques pròpies del sector primari.

Sense apartaments turístics en plurifamiliar

A més, Esquerra Unida proposa que es prohibeixin els habitatges vacacionals en edificis plurifamiliars en sòl urbà a les zones proposades pel Consell (es Pujols, es Ca Marí, La Savina i es Caló), d’igual forma en què es prohibeixen als nuclis històrics de Sant Francesc, Sant Ferran i La Mola. Pel partit que a Formentera lidera Vanessa Díaz, autoritzant aquesta zonificació es condemna aquestes poblacions a ser definitivament espais ‘turistificats’. Així, EU indica que amb la proposta del Consell es posaria fi a qualsevol possibilitat que aquestes localitats tenguin vida també a l’hivern i hi faria impossible el lloguer per tot l’any, a més d’impossibilitar als treballadors temporals d’aquestes zones a trobar un lloguer digne i assequible.

Dificultats per accedir a l’habitatge

Esquerra Unida afirma que la proposta del Consell agreujarà encara més la dramàtica situació dels treballadors temporals, condemnats a viure a pisos-pastera o en condicions insalubres.

Pel partit aquesta Proposta Inicial no complirà els objectius previstos d’incrementar l’habitatge disponible per tot l’any ni fer-lo més assequible econòmicament, no reduirà la pressió sobre el territori i els recursos naturals i, ni de bon tros, evitarà l’especulació sobre un bé i un dret fonamental i constitucional com és el de l’habitatge. Més aviat se seguirà augmentant la capacitat de càrrega de l’illa i la pressió sobre el territori; cada cop faran falta més infraestructures i en matèria d’habitatge, no bastaran les promocions socials per fer front a aquest greu problema.

Share This