Un any després de la presentació de l’esborrany del Decret per a la conservació de la Posidònia oceànica, seguim sense comptar amb aquesta norma vital per a l’equilibri ecològic de l’entorn marí de les illes. Si bé aquesta fanerògama ja està protegida amb la legislació europea i estatal, les mesures actuals utilitzades per a la seva protecció resulten insuficients, com es demostra contínuament amb els fondejos il·legals en la ja avançada temporada turística en les quals es multipliquen les activitats nàutiques i que danyen greument els ecosistemes d’aquests fons marins. La posidònia és garant del bon estat biològic del mar, amb el seu intercanvi d’oxigen i CO₂ i ser refugi i aliment d’espècies marines, així com garant del manteniment de les platges en contribuir en les dinàmiques litorals amb aportació de sorres i la disminució consegüent de l’erosió.

És imprescindible l’aprovació definitiva d’aquest decret, que s’ha presentat com a punter en el litoral mediterrani, ja que amb les mesures actuals informatives, els assoliments són massa escassos. És imprescindible també per frenar ja la pressió del sector nàutic i la Cambra de comerç que han presentat un estudi negant els impactes dels fondejos sobre les prades de posidònia i qüestionat per més de 200 científics i especialistes que han presentat un manifest al Govern, exigint l’aprovació definitiva del decret. No negant la importància de la informació i l’educació, resulta imprescindibles la instauració ja d’un marc normatiu amb un règim sancionador d’acord amb la gravetat dels possibles danys ambientals ocasionats sobre les prades de posidònia. En aquest esborrany aquest règim sancionador existeix juntament amb la regulació dels usos i activitats que puguin desenvolupar-se sobre elles.

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, va defensar en la presentació de l’esborrany de decret «una regulació que compatibilitzi l’existència d’activitats humanes amb la protecció de l’espècie i el seu hàbitat». Compartim el que pot ser un bon criteri d’actuació sempre que prevalgui el segon sobre el primer.

Si bé s’ha anunciat que l’aprovació del decret s’està retardant per les consultes a diferents actors implicats que la mateixa tramitació recull, com pot ser la que es fa al Consell Consultiu, no s’acaba d’entendre la lentitud observada en tota ella. Aquest decret hauria d’haver estat aprovat abans d’iniciar-se la temporada d’estiu quan, òbviament, els impactes són molt superiors a la resta de l’any. Urgeix per tant aprovar-ho ja i aplicar contundentment la regulació proposada.

Share This