Després de les darreres dades fetes públiques sobre el nombre de vols i passatgers arribats a les Illes durant el primer semestre de l’any, i el passat mes de juny, Esquerra Unida ha insistit a recordar les conseqüències de l’arribada massiva de turisme i la necessitat de prendre mesures abans sigui massa tard.

En paraules del Coordinador d’EUIB: “Estem davant un greu problema a tots els nivells, no per culpa del turisme, sinó per culpa del turisme massiu i descontrolat. Abans de tot, aclarir que a Esquerra Unida no rebutgem el turisme, som conscients que és el mitjà de vida de moltes persones de les Illes”, per Juanjo Martínez “el problema és basar una economia en un únic sector, en aquest cas el turístic, des d’Esquerra Unida sempre hem defensat la rediversificació de l’economia.”

“Només el mes de juny d’aquest any, a les Illes Balears, han arribat més de 5 milions de persones per via aèria, això és multiplicar per 5 la nostra població. Tenim les carreteres saturades, les platges a arrebossar, l’aigua plena de fems, els pous aqüífers contaminats, les ciutats i pobles totalment envaïts, etcètera” afirma Martínez.

Per acabar ha reclamat “una major implicació de les institucions en el control del turisme i la implantació de mesures per fomentar la diversificació de l’economia, està clar que aquest model actual no és per res sostenible i l’hem de canviar.”

Share This