Esquerra Unida de les Illes Balears celebra l’electrificació del tren de Palma a Sa Pobla i Manacor, però alhora critica la manca d’iniciativa per crear noves línies que connectin les diferents poblacions i ciutats de Mallorca durant aquesta legislatura.

Des d’EUIB sempre s’ha apostat pel transport públic com una via de connexió entre els diferents municipis de Mallorca, tant per facilitar a les persones la mobilitat com per reduir la pressió que pateixen les carreteres, sobretot als mesos d’estiu.

Juanjo Martínez ha declarat que: “felicitem al Govern per l’electrificació d’aquest tram per, d’aquesta manera, unir Sa Pobla i Manacor amb Palma de manera més directa”, però no s’ha volgut quedar només amb la felicitació, sinó que també ha aportat una crítica als dirigents del Govern que per Martínez “en tres anys i mig de legislatura, a punt d’acabar-la, no s’ha fet cap pas per crear noves línies que facilitin la mobilitat a la ciutadania i redueixin l’impacte mediambiental que provoquen els vehicles privats.”

“En el nostre programa electoral portàvem la creació d’aquestes noves línies, ja que esdevenen fonamentals en una illa com Mallorca, on hi ha moltes persones que tenen problemes de mobilitat, sobretot gent major que viu fora vila, i la saturació de les carreteres que són fets habituals” per tant, ha afegit el Coordinador d’EUIB, “creiem que s’ha de començar a treballar en aquest aspecte de cara a la pròxima legislatura, on esperem la continuïtat del Pacte amb la inclusió de nous actors com podem ser nosaltres.”

Share This