Esquerra Unida de les Illes Balears va aprovar, a l’Assemblea Interinsular celebrada el passat dissabte, un document on s’afirma que els possibles pactes de confluència dependran d’un programa electoral beneficiós per a la classe treballadora.

En aquest document, s’assegura que els objectius polítics previstos no es varen assolir a les eleccions de juny de 2016, però que, des d’EUIB, s’ha de «defensar la confluència amb el màxim de forces possibles, sempre dins un marc de respecte a un programa que inclogui i no renunciï a transformar la nostra societat.»

En el mateix es valoren els projectes de diferents formacions polítiques de l’esquerra a les Illes Balears, com poden ser Més, Podem, Actua o Balears en Comú. I s’afirma que, davant el context inestable de l’esquerra a les Illes i davant l’atomització de la dreta, és del tot plausible la reedició d’un pacte de progrés, «en el qual EUIB marcaria amb el seu programa els criteris de classe necessaris per a transformar les Illes.»

Així, EUIB «segueix apostant per la construcció d’un bloc d’esquerres capaç d’avançar en les polítiques (en molts casos, insuficients) per mantenir un govern que tengui en compte els següents elements, i que per tant seran elements clau per delimitar la nostra política d’aliances en matèria programàtica.»

  1. EUIB no participarà de cap candidatura que apliqui polítiques antisocials i contràries als nostres interessos de classe.
  2. Mantendrem una postura ferma amb la proposta de mantenir un creixement 0 a la nostra comunitat.
  3. Volem una decidida política d’habitatge que permeti viure als i les treballadores a la nostra comunitat.
  4. Volem limitar el turisme a la nostra comunitat, i on a la vegada permeti la distribució de la riquesa.
  5. Volem polítiques valentes i decidides al foment i preservació de la nostra llengua i cultura pròpies.
  6. Avançar amb polítiques concretes en matèria de conciliació familiar i d’igualtat de gènere real entre homes i dones, amb l’objectiu de construir una societat feminista.
  7. Reforçar els serveis públics fonamentals com l’educació, la sanitat i la cura de les persones majors.
  8. Caminar amb normatives que avancin cap a la supressió del maltractament animal.

A més d’aquest text, es va decidir en l’Assemblea que es portarà a votació qualsevol decisió que s’hagi de prendre, ja sigui un possible acord o anar en solitari, serà la militància qui finalment resoldrà per vies democràtiques la decisió final.

Així mateix, es va aprovar un document sobre l’aposta de l’organització pel decreixement, elaborat per Francisco González Paredes. Tot i l’aprovació del document, es va acordar la creació d’un grup de treball per tal d’anar desenvolupant la proposta i l’organització d’unes jornades d’exposició i debat sobre tal assumpte.

En l’exposició de motius, s’afirma que «l’actual model de producció i consum de la humanitat ens encamina com a espècie a una catàstrofe ecològica de dimensions desconegudes fins ara a la història. […] Cap solució que s’intenti davant els greus desafiaments socioecològics resultarà viable sense un procés de decreixement material, això és, d’un menor consum agregat de recursos naturals i energies. […] Les nostres societats hauran d’aprendre forçosament a viure amb menys materials i energia. El decreixement no és una opció, sinó que prest serà una realitat inevitable.»

De manera taxant també s’afirma que «el capitalisme verd és una entelèquia perquè el creixement perpetu no és possible en un planeta finit i ja sobreexplotat. […] esgotada la possibilitat del creixement, la redistribució de la renta esdevé no només urgent, sinó imprescindible.»

«El paper de l’esquerra política i social resulta vital en aquest moment històric. Qualsevol transició a un escenari de menor disponibilitat de recursos no ha de comportar en cap cas que siguin les societats i sectors més desvalguts qui carreguin amb la disminució del consum material. […] són les classes dominants i les elits econòmiques qui ostenten majors taxes de consum excessiu i irresponsable. Junt amb la injustícia social, la destrucció mediambiental ha esdevingut des de la segona meitat del segle XX en la segona gran contradicció del sistema capitalista.»

Per tant des d’Esquerra Unida de les Illes Balears, propugnarem i defensarem el decreixement en l’àmbit material i del consum, ja que el decreixement és racional, selectiu i socialment just.

Share This