Esquerra Unida de les Illes Balears va donar ahir suport a la vaga convocada per diversos sindicats, per protestar per l’imminent ERO que vol portar a terme l’empresa.

La pròpia empresa va afirmar, al seu dia, que la raó de ser d’aquest ERO era per temes econòmics, per competir en el mercat sanitari balear.

Des d’Esquerra Unida creiem que, efectivament, aquest ERO ve motivat per una raó econòmica, però no la que diu l’empresa. Segons hem pogut saber mitjançant alguns treballadors, l’ERO es forçarà per tal d’acomiadar al personal amb més antiguitat -i per tant el que més cobra- per substituir-lo per persones més joves i, d’aquesta manera, que cobren menys.

Juanjo Martínez ha declarat que “el que vol fer el Grup Juaneda és terrible, la destrucció d’ocupació de qualitat -quant a condicions laborals- per ma d’obra barata, per així obtenir beneficis econòmics més grans.”

Martínez ha exigit al Govern Balear que “faci de mediador en aquest conflicte laboral i que, en cas de portar-se a terme l’ERO, extingeixi tots els contractes d’externalitzacions i d’ajudes públiques que té assignades el Grup Juaneda.”

Share This