Arran de la polèmica suscitada per l’edició i distribució d’un calendari d’una associació menorquina d’antics legionaris, amb la imatge de Franco, des d’Esquerra de Menorca volem manifestar:

1. Entenem que la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Menorca, com altres que hi ha a tota Espanya, és una associació legalment constituïda, sobre la que recauen, com passa amb totes les altres, els drets i deures del nostre ordenament jurídic.

2. Independentment de l’opinió personal o col·lectiva que puguem tenir sobre la idea de la Legión Española i el seu paper al llarg de la història, s’ha de respectar la seva activitat, mentrestant aquesta no vagi en contra dels valors constitucionals.

3. El fet que l’entitat gaudeixi d’un local municipal en un poble governat pel Partit Popular, l’alcaldessa del qual, Misericòrdia Sugrañés, és la candidata del Partit Popular en les pròximes eleccions al Consell Insular de Menorca, correspon a l’àmbit de decisió que té l’Ajuntament, que n’és responsable. En aquest sentit, ens agradaria saber:

a) si la cessió d’aquest local s’ha fet seguint les normes de cessió de locals públics, amb document, i quin és l’òrgan de govern que l’aprovà i en quina data;

b) si durant aquests anys, l’Ajuntament ha rebut peticions d’altres associacions i entitats que han demanat un local per al seu funcionament.

4. El fet de treure un calendari, amb la imatge del feixista Millán-Astray i el dictador Franco, amb un sentit laudatori, fet que segons sembla no és la primera vegada que passa, vulnera la legislació amb matèria de memòria històrica i consideram que les administracions que han de vetllar pel compliment de la llei haurien d’actuar com correspongui, com en aquest cas l’Ajuntament d’Alaior.

Esquerra de Menorca – Esquerra Unida
5 de gener de 2019

Share This