Punt programàtic Unides Podem – Transport Públic

Les administracions acumulen un deute pendent amb la ciutadania en el que a mobilitat es refereix, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) en la coalició Unides Podem, defensa i es compromet al fet que aquest deute desaparegui mitjançant el foment de millorar la freqüència del transport públic perquè tots els racons de les nostres illes estiguin interconnectats.

També, una prioritat serà aconseguir la gratuïtat del sistema de transport públic urbà i interurbà perquè la utilització del transport públic no sigui un element diferenciador o un motiu per a agafar el cotxe en els nostres desplaçaments, un estímul necessari per a poder fer de la comunicació una prioritat.

Amb això, es combatria simultàniament la contaminació així com les congestions en les vies, siguin carrers o autopistes, fent que l’eficiència sigui la prioritat del transport i perquè no arribis tard al treball.

El transport públic gaudeix en les capitals europees de ser un exemple viu de la democràcia a l’ésser un lloc on tota la ciutadania comparteix un espai, per això, amb un transport públic de qualitat s’aconsegueix la igualtat social, alhora que molts problemes adjacents a l’automoció.

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) en la coalició Unides Podem, es compromet a aconseguir aquests objectius, per una societat més justa i més verda.

 

Punto programático Unidas Podemos – Transporte Público

Las administraciones acumulan una deuda pendiente con la ciudadanía en lo que a movilidad se refiere, Esquerra Unida de les Illes Balears en la coalición Unidas Podemos, defiende y se compromete a que esta deuda desaparezca mediante el fomento de mejorar la frecuencia del transporte público para que todos los rincones de nuestras islas estén interconectados.

También, una prioridad será alcanzar la gratuidad del sistema de transporte público urbano e interurbano para que la utilización del transporte público no sea un elemento diferenciador o un motivo para coger el coche en nuestros desplazamientos, un estímulo necesario para poder hacer de la comunicación una prioridad.

Con esto, se combatiría simultáneamente la contaminación así como las congestiones en las vías, ya sean calles o autopistas, haciendo que la eficiencia sea la prioridad del transporte y para que no llegues tarde al trabajo.

El transporte público goza en las capitales europeas de ser un ejemplo vivo de la democracia al ser un lugar donde toda la ciudadanía comparte un espacio, por ello, con un transporte público de calidad se alcanza la igualdad social, a la vez que muchos problemas adyacentes a la automoción.

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) en la coalición Unidas Podemos, se compromete a alcanzar estos objetivos, por una sociedad más justa y más verde.

https://www.diaribalear.es/unidas-podemos-presenta-su-programa-en-materia-de-transporte-publico/amp/?__twitter_impression=true

Share This