Un bilingüisme real

La característica plurinacional és una realitat del conjunt de l’Estat Espanyol, per això, Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) exigeix responsabilitats a les institucions a càrrec de fer realitat el mosaic cultural que ens caracteritza i del qual ens hauríem de sentir orgullosos el conjunt de la ciutadania balear.
És una dada vergonyosa el fet que 1 de cada dos alumnes de sisè de primària (45,3% segons dades del Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu) ja que la nostra comunitat autònoma es caracteritza per la realitat pluricultural que ens enriqueix com a país.
Una realitat històrica que es defensa sota un model territorial que abast l’encaix real de tots dins de l’Estat Espanyol, una realitat que no s’ha d’obviar en cap concepte i que ha de ser defensada des de les institucions per a poder aconseguir la igualtat absoluta a nivell lingüístic i que és una possibilitat enriquidora per a les nostres futures generacions.
L’educació bilingüe és, i serà sempre una possibilitat més per a la formació i per a la comprensió de les diferents realitats nacionals existents, sense aquesta comprensió, no es pot aconseguir mai la tolerància i molt menys el respecte per les identitats que conformem el conjunt de l’Estat.
En paraules de Juanjo Martínez, Coordinador d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) i candidat al Parlament dels Illes Balears per Unides Podem: “Des de EUIB, impulsarem des de la coalició Unides Podem al Parlament, un increment de partides econòmiques per a foment i promoció del català, així com reforçar el sistema educatiu amb un 7% del PIB”

 

Un bilingüismo real

La característica plurinacional es una realidad del conjunto del Estado Español, por ello, Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) exige responsabilidades a las instituciones a cargo de hacer realidad el mosaico cultural que nos caracteriza y del cual nos deberíamos sentir orgullosos el conjunto de la ciudadanía balear.
Es un dato vergonzoso el hecho de que 1 de cada dos alumnos de sexto de primaria (45,3% según datos del Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu) ya que nuestra comunidad autónoma se caracteriza por la realidad pluricultural que nos enriquece como país.
Una realidad histórica que se defiende bajo un modelo territorial que alcance el encaje real de todos dentro del Estado Español, una realidad que no se ha de obviar bajo ningún concepto y que debe ser defendida desde las instituciones para poder alcanzar la igualdad absoluta a nivel lingüístico y que es una posibilidad enriquecedora para nuestras futuras generaciones.
La educación bilingüe es, y será siempre una posibilidad más para la formación y para la comprensión de las diferentes realidades nacionales existentes, sin esta comprensión, no se puede alcanzar nunca la tolerancia y mucho menos el respeto por las identidades que conformamos el conjunto del Estado.
En palabras de Juanjo Martínez, Coordinador de Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) y candidato al Parlament de les Illes Balears por Unidas Podemos: “Desde EUIB, impulsaremos desde la coalición Unidas Podemos un incremento de partidas económicas para fomento y promoción del catalán, así como reforzar el sistema educativo con un 7% del PIB”
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/05/07/euib-defiende-subir-las-partidas-para-reforzar-el-sistema-educativo-hasta-alcanzar-el-7-del-pib-con-especial-atencion-al-fomento-y-promocion-del?fbclid=IwAR0fBlO1b9F50Pz8uHHkJtPDzK3UIPJ816qwvN55y43WMiovnr-Ftooz1zg

Share This