Habitatge a les nostre Illes

L’habitatge és un problema real que repercuteix en una infinitat d’activitats, persones i serveis del nostre entorn.

La nostra Comunitat Autònoma és de les quals més afectades resulta d’aquesta problemàtica, una problemàtica que té el seu origen sobretot en l’especulació de gent sense escrúpols que s’ha aprofitat del turisme i que inevitablement ha repercutit en moltes persones.

Serveis públics com l’educació, la sanitat i la seguretat, s’han vist afectades per aquesta problemàtica, ja que les nostres illes eren considerades una destinació preferida dels funcionaris de l’estat, a ser una desgràcia o mala sort.

Moltes variables influeixen, però una solució és l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer mentre es prenen les mesures oportunes, meditades i correctes perquè l’habitatge sigui un dret i no un privilegi.

En Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) en la coalició Unides Podem, creiem que una societat justa és possible, una societat justa és una societat en pau, amb una societat en pau podem aspirar a una democràcia real.

La justícia social i amb això un canvi real de la societat en la qual vivim actualment es pot aconseguir, només és qüestió de voluntat aconseguir el millor per a les nostres illes.

Vivienda en nuestras islas

La vivienda es un problema real que repercute en un sinfín de actividades, personas y servicios de nuestro entorno.

Nuestra Comunidad Autónoma es de las que más afectadas resulta de esta problemática, una problemática que tiene su origen sobre todo en la especulación de gente sin escrúpulos que se ha aprovechado del turismo y que inevitablemente ha repercutido en muchas personas.

Servicios públicos como la educación, la sanidad y la seguridad, se han visto afectadas por esta problemática, ya que nuestras islas eran consideradas un destino preferido de los funcionarios del estado, a ser una desgracia o mala suerte.

Muchas variables influyen, pero una solución es la ampliación del parque público de viviendas de alquiler mientras se toman las medidas oportunas, meditadas y correctas para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio.

En Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) en la coalición Unidas Podemos, creemos que una sociedad justa es posible, una sociedad justa es una sociedad en paz, con una sociedad en paz podemos aspirar a una democracia real.

La justicia social y con ello un cambio real de la sociedad en la que vivimos actualmente se puede alcanzar, sólo es cuestión de voluntad alcanzar lo mejor para nuestras islas.

Share This