Espanya Feminista, Balears Feminista

Des de EUIB s’exhorta a la societat a aspirar a una Espanya Feminista, ja que és una manera real d’aconseguir la igualtat social i una democràcia plena. El feminisme s’ha d’entendre com més que un moviment social, és una teoria, una pràctica i una lluita quotidiana, mai una moda, dir això és desideologizar i invisibilizar el treball popular construït durant els 40 anys de democràcia.

En Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), el feminisme no és una etiqueta, s’entén com un eix fonamental i una palanca de canvi cap a un model millor d’estat, de nació i de model productiu, el feminisme és anticapitalista.

A més, s’entén el feminisme des de l’internacionalisme, cal connectar amb l’explotació de les dones en la indústria tèxtil de Bangladesh, amb la precarietat vital de les dependentes d’INDITEX, lluitar contra els CIEs, els projectes extractivistes o la militarització d’Europa.

La violència masclista és el símptoma, no la malaltia. No podem equiparar la lluita feminista només a la lluita contra les violències, sinó explicar que és la punta de l’iceberg d’una desigualtat sistèmica.

Dades esgarrifoses com que des de 2010 hi ha hagut a Espanya més de 1000 assassinades, en 2018 més de 160.000 denúncies de les quals només el 0,01% són falses, que la bretxa salarial entre dones i homes és del 29%, o que l’atur en les dones és d’un 16,2% enfront d’un 13,1% dels homes, ens il·luminen sobre una realitat esborronadora que fa impossible el canvi real si no es combat.

Per això, entre les propostes d’Esquerra Unida Illes Balears (*EUIB) i des d’Unides Podem, s’aspira a reconèixer totes les formes de violència contra les dones, una posada en marxa real del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària suficient, calendarización i avaluacions reals. Un Pla contra la desigualtat en l’ocupació per a acabar amb la bretxa salarial, la implantació d’un programa d’educació afectiu-sexual obligatori per a aspirar a un millor demà, així com suprimir els concerts amb centres que discriminin per raó de sexe.

Esquerra Unida Illes Balears és Feminista, per una Espanya Feminista..

España Feminista, Baleares Feminista

Desde EUIB se exhorta a la sociedad a aspirar a una España Feminista, ya que es un modo real de alcanzar la igualdad social y una democracia plena. El feminismo se tiene que entender como más que un movimiento social, es una teoría, una práctica y una lucha cotidiana, nunca una moda, decir esto es desideologizar e invisibilizar el trabajo popular construido durante los 40 años de democracia.

En Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), el feminismo no es una etiqueta, se entiende como un eje fundamental y una palanca de cambio hacia un modelo mejor de estado, de nación y de modelo productivo, el feminismo es anticapitalista.

Además, se entiende el feminismo desde el internacionalismo, hay que conectar con la explotación de las mujeres en la industria textil de Bangladesh, con la precariedad vital de las dependientas de INDITEX, luchar contra los CIEs, los proyectos extractivistas o la militarización de Europa.

La violencia machista es el síntoma, no la enfermedad. No podemos equiparar la lucha feminista sólo a la lucha contra las violencias, sino explicar que es la punta del iceberg de una desigualdad sistémica.

Datos escalofriantes como que desde 2010 ha habido en España más de 1000 asesinadas, en 2018 más de 160.000 denuncias de las cuales sólo el 0,01% son falsas, que la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 29%, o que el paro en las mujeres es de un 16,2% frente a un 13,1% de los hombres, nos alumbran sobre una realidad espeluznante que hace imposible el cambio real si no se combate.

Por ello, entre las propuestas de Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) y desde Unidas Podemos, se aspira a reconocer todas las formas de violencia contra las mujeres, una puesta en marcha real del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con una dotación presupuestaria suficiente, calendarización y evaluaciones reales. Un Plan contra la desigualdad en el empleo para acabar con la brecha salarial, la implantación de un programa de educación afectivo-sexual obligatorio para aspirar a un mejor mañana, así como suprimir los conciertos con centros que discriminen por razón de sexo.

Esquerra Unida Illes Balears es Feminista, por una España Feminista.

Share This