Dia mundial contra la LGTBIfobia

La LGTBIfobia és un mal que s’ha d’erradicar, una situació que deteriora la societat en la qual vivim i una societat que aspirem al fet que sigui justa i equitativa.

Per a poder aconseguir la justícia social, un primer pas és erradicar tot tipus de fòbies cap a qualsevol col·lectiu, perquè les fòbies i les discriminacions només generen l’enfrontament, aquest crea diferències, fins a encadenar diferents variables que porten a la impossibilitat d’aconseguir la justícia social, sobre les diferències es converteix en una quimera.

La nostra comunitat autònoma, gràcies a la irrupció d’Unides Podem en el nostre Parlament, va fer un pas de gegant amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la LGTBIfobia, en aquest sentit som pioners.

No obstant això, la contínua elaboració de lleis es queda tala si les institucions no complementen el treball legislatiu, com dotar d’un pressupost real, i donar un suport i formació a les forces de seguretat per a poder erradicar aquesta xacra social, la LGTBIfobia.

Els atacs a aquest col·lectiu continuen sent notícia en la nostra comunitat, i no és tolerable que es trobin en aquesta situació de vulnerabilitat i al mateix temps han de deixar d’estar en el focus dels partits d’ultra dreta que pretenen fer un pas enrere en les legislacions existents sobre aquest tema en la nostra comunitat i en la resta del territori de l’Estat Espanyol.

Esquerra Unida dels Illes Balears (EUIB) en la coalició Unides Podem, té com a tema pendent a solucionar, poder fer de la llei una situació tangible per a la convivència i la justícia social, i poder erradicar la persecució als col·lectius que conformen tota la nostra societat.

Día mundial contra la LGTBIfobia

La LGTBIfobia es un mal que se debe erradicar, una situación que deteriora la sociedad en la que vivimos y una sociedad que aspiramos a que sea justa y equitativa.

Para poder alcanzar la justicia social, un primer paso es erradicar todo tipo de fobias hacia cualquier colectivo, pues las fobias y las discriminaciones sólo generan el enfrentamiento, este crea diferencias, hasta encadenar distintas variables que llevan a la imposibilidad de alcanzar la justicia social, sobre las diferencias se convierte en una quimera.

Nuestra comunidad autónoma, gracias a la irrupción de Unidas Podemos en nuestro Parlament, dio un paso de gigante con la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia, en ese sentido somos pioneros.

Sin embargo, la continua elaboración de leyes se queda corta si las instituciones no complementan el trabajo legislativo, como dotar de un presupuesto real, y dar un apoyo y formación a las fuerzas de seguridad para poder erradicar esa lacra social, la LGTBIfobia.

Los ataques a este colectivo continúan siendo noticia en nuestra comunidad, y no es tolerable que se encuentren en esta situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo deben dejar de estar en el foco de los partidos de ultra derecha que pretenden dar un paso atrás en las legislaciones existentes al respecto en nuestra comunidad y en el resto del territorio del Estado Español.

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) en la coalición Unidas Podemos, tiene como tema pendiente a solucionar, poder hacer de la ley una situación tangible para la convivencia y la justicia social, y poder erradicar la persecución a los colectivos que conforman toda nuestra sociedad.

Share This