Acte d’Inca

El dia d’ahir dijous, en la Plaça de l’Ajuntament d’Inca es va poder sentir la força de l’esquerra autèntica de les nostres illes.

Prop d’un centenar de persones van abrigallar i es van acostar a conèixer els candidats de la coalició Unides Podem, el Coordinador d’Esquerra Unida Illes Balears i candidat al Parlament Juanjo Martínez Riera, va iniciar l’acte apel·lant a la participació i demanant el vot per a poder frenar l’avanç de la dreta, no cal dormir-se en els llorers després de les generals, ja que Esquerra Unida Illes Balears en la coalició Unides Podem és l’única garantia per a poder parar a la dreta.

A més, va continuar la seva intervenció recordant que “també som una garantia per a poder empènyer al PSOE cap a polítiques reals per a la gent, ja que si els deixem tot sols s’obliden del seu origen”, i també va parlar de millorar l’ocupació i dotar de recursos els avanços en matèria legislativa de la nostra comunitat, ja que sense recursos les lleis queden en paper mullat.

Després Manu Pineda, candidat al Parlament Europeu, va parlar en clau d’insularitat, va assegurar i es va comprometre a portar davant la màxima institució europea una iniciativa que reconegui la qüestió insular, per a d’aquesta manera poder fer justícia al deute històric que ens pertany com a arxipèlag Balear.

També va apostar per la desmilitarització de les Illes Balears, ja que no hem de ser eines de l’OTAN en la seva cerca incessant de petroli i d’intromissió en les sobiranies dels pobles, recordant la parada de l’Abraham Lincoln en el port de Palma fa unes setmanes.

Finalment la candidata a l’Ajuntament d’Inca, cap de llista i coordinadora d’Esquerra Unida Illes Balears d’Inca, Isabel Vallés, que va explicar breu però alhora profundament el programa exposat que es portarà a l’alcaldia d’Inca en cas de guanyar, recordant que l’esquerra no ha de quedar-se a casa encara que faci bon temps i encara que en les generals l’esquerra hagi guanyat, hem de frenar l’avanç de la dreta.

Va ser una reeixida trobada amb els simpatitzants d’Inca, un moment de proximitat es va produir en finalitzar l’acte per a poder conèixer als candidats.

Acto de Inca

El día de ayer jueves, en la Plaza del Ayuntamiento de Inca se pudo sentir la fuerza de la izquierda auténtica de nuestras islas.

Cerca de un centenar de personas arroparon y se acercaron a conocer los candidatos de la coalición Unidas Podemos, el Coordinador de Esquerra Unida Illes Balears y candidato al Parlament Juanjo Martínez Riera, inició el acto apelando a la participación y pidiendo el voto para poder frenar el avance de la derecha, no hay que dormirse en los laureles después de las generales, ya que Esquerra Unida Illes Balears en la coalición Unidas Podemos es la única garantía para poder parar a la derecha.

Además, continuó su intervención recordando que “también somos una garantía para poder empujar al PSOE hacia políticas reales para la gente, ya que si los dejamos solos se olvidan de su origen”, y también habló de mejorar la ocupación y dotar de recursos los avances en materia legislativa de nuestra comunidad, ya que sin recursos las leyes quedan en papel mojado.

Después Manu Pineda, candidato al Parlamento Europeo, habló en clave de insularidad, aseguró y se comprometió a llevar ante la máxima institución europea una iniciativa que reconozca la cuestión insular, para de este modo poder hacer justicia a la deuda histórica que nos pertenece como archipiélago Balear.

También apostó por la desmilitarización de las Islas Baleares, ya que no debemos ser herramientas de la OTAN en su búsqueda incesante de petróleo y de intromisión en las soberanías de los pueblos, recordando la parada del Abraham Lincoln en el puerto de Palma hace unas semanas.

Por último, la candidata al Ayuntamiento de Inca, cabeza de lista y coordinadora de Esquerra Unida Illes Balears de Inca, Isabel Vallés, que explicó breve pero a la vez profundamente el programa expuesto que se llevará a la alcaldía de Inca en caso de ganar, recordando que la izquierda no debe quedarse en casa aunque haga buen tiempo y aunque en las generales la izquierda haya ganado, debemos frenar el avance de la derecha.

Fue un exitoso encuentro con los simpatizantes de Inca, un momento de proximidad se produjo al finalizar el acto para poder conocer a los candidatos.

Share This