Balanç dels resultats electorals

En definitiva, no es pot dir que hagin estat uns bons resultats, l’autèntica esquerra ha estat molt castigada per l’electorat el passat 26M, i la inèrcia de l’ona generada pel Sanchismo a nivell de l’Estat Espanyol, va empènyer a l’electorat al vot del partit de la glòria bipartidista.

El que queda clar després d’aquests resultats és que, sense el suport d’Unides Podem (Esquerra Unida Illes Balears i Podem) no podrà haver-hi un govern d’esquerra, la clau de la governabilitat està en nosaltres per a poder garantir una vida digna a la ciutadania, i condicionar al Govern de les Illes Balears a posicions més a l’esquerra perquè totes puguem aspirar a la ruta de canvi iniciada fa 4 anys.

La suma de l’esquerra, per primera vegada en Balears per segona legislatura consecutiva, és una bona notícia per als qui desitgem i estimulem el camí del canvi, aquesta suma, és l’única possibilitat de frenar el creixement de la dreta, pauta que s’està tornant real en tota Europa i també en la resta de l’Estat Espanyol, cal seguir els passos de Galícia, País Basc i Catalunya per a frenar i fer desaparèixer de les institucions a l’extrema dreta.

A nivell històric, és molt important que per primera vegada en Balears, l’esquerra podrà governar durant dues legislatures consecutives, i el fet que Esquerra Unida Illes Balears torna al Parlament després de 8 anys, serà una garantia de complir amb un full de ruta i combatre des de les institucions pels interessos reals de la ciutadania.

Balance de los resultados electorales

En definitiva, no se puede decir que hayan sido unos buenos resultados, la auténtica izquierda ha sido muy castigada por el electorado el pasado 26M, y la inercia de la ola generada por el Sanchismo a nivel del Estado Español, empujó al electorado al voto del partido de la gloria bipartidista.

Lo que queda claro tras estos resultados es que, sin el apoyo de Unidas Podemos (Esquerra Unida Illes Balears y Podem) no podrá haber un gobierno de izquierda, la llave de la gobernabilidad está en nosotros para poder garantizar una vida digna a la ciudadanía, y condicionar al Govern de les Illes Balears a posiciones más a la izquierda para que todas podamos aspirar a la ruta de cambio iniciada hace 4 años.

La suma de la izquierda, por primera vez en Balears por segunda legislatura consecutiva, es una buena noticia para quienes deseamos y estimulamos el camino del cambio, esta suma, es la única posibilidad de frenar el crecimiento de la derecha, pauta que se está tornando real en toda Europa y también en el resto del Estado Español, hay que seguir los pasos de Galicia, País Vasco y Cataluña para frenar y hacer desaparecer de las instituciones a la extrema derecha.

A nivel histórico, es muy importante que por primera vez en Balears, la izquierda podrá gobernar durante dos legislaturas consecutivas, y el hecho de que Esquerra Unida Illes Balears vuelve al Parlament tras 8 años, será una garantía de cumplir con una hoja de ruta y combatir desde las instituciones por los intereses reales de la ciudadanía.

Share This