Núm. 216 // 27 d’abril de 2010

EL QUE NECESSITA UN CANVI NO ÉS L’AJUNTAMENT DE PALMA, SINÓ EL PP Davant les noves amenaces del PP de presentar una moció de censura a l’Ajuntament de Palma, des d’EU volem recordar que la política del “rumor” no beneficia gens l’estabilitat...